Giới thiệu

Trong bài xì tố Pai Gow, có tổng cộng 7 lá bài được chia cho người chơi và Dealer. Từ những lá bài này, bạn phải chia làm 2 hand ( bài): một hand 5 lá và một hand 2 lá . Tương tự với xì tố thông thường, bài xì tố Pai Gow được chơi với chip, bộ bài, và 1 bảng. Tuy nhiên, trò chơi này sử dụng bộ bài 53-lá thay vì 52 lá như bình thường, trong đó Joker đóng vai trò là Wild có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào để tạo chiến thắng

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn đầy đủ về phân cấp bài xì tố Pai Gow để đánh bại các dealer và giành được pot trong trò chơi.

Phân cấp bài xì tố Pai Gow

Five of a Kind (Ngũ quý) – Đây được coi là hand cao nhất trong bài xì tố Pai Gow. Hand này gồm có bốn lá đồng chất. Five of a Kind cao nhất của của hand được tạo thành từ bốn Aces và một Joker.

Royal Flush – Sảnh chúa là bộ 5 cao nhất bao gồm từ 10 (T) tới Át cùng một chất. Theo lý thuyết xác suất thống kê, khả năng xảy ra Straight Flush là 40/2.598.960 = 0.0015% trong đó Royal Flush chỉ có xác suất bằng 1/10 Straight Flush tức là 0.00015% có thể xảy ra khi đánh poker. Tức bạn chơi khoảng 1 triệu hand tới showdown sẽ có khoảng 15 hand có Royal Flush.

Straight Flush – Thùng Phá Sảnh là sự kết hợp của Straight (5 con bài liên tiếp) + Flush (5 con bài cùng chất) để tạo ra 5 con bài liên tiếp cùng chất.

Four of a kind – Tứ quý gồm bốn lá bài với cùng hạng với một lá bài khác

Full House – Cù lũ khi 5 lá bài co 1 đôi + 1 bộ ba

Flush – Thùng phá (có nghĩa là cùng hoa, đồng chất) để chỉ 5 con bài bất kỳ có cùng một chất.

Straight – Sảnh – năm lá bài chất bất kỳ sắp xếp theo thứ tự liên tiếp

Three Of Kind – Sám cô – gồm ba lá bài đồng hạng kết hợp với hai lá không tương xứng

Two Pair – Hai đôi – gồm hai cặp cùnng với một lá bài thứ năm không tương xứng

Pair – đôi – gồm 1 cặp kết hợp với ba lá bài không tương xứng

HighCards – Mậu Thầu Không nằm trong loại bài nào ở dưới

hand-rankings

Kết luận

Chiến thắng một game của bài xì tố Pai Gow sẽ rất dễ dàng khi bạn nhớ tất cả các phân cấp bài trong trò chơi. Những phân cấp bài này rất quan trọng để có thể giành chiến thắng từ Dealer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *