Baccarat có thể được chơi bằng cách sử dụng sáu hoặc tám thẻ bài. Khi chơi bài Baccarat, hãy nhớ rằng các lá bài hình khuôn mặt cũng như lá bài 10 không có giá trị. Tất cả lá bài nhỏ hơn 10 trong bộ bài được tính theo giá trị trên mặt bài. Hơn nữa, chất của các lá bài cũng không quan trọng khi so sánh với xì dzách, trong Baccarat, lá bài Ace mang giá trị là 1. Nếu tổng điểm của các lá bài là chữ số có hai chữ số, chữ số bên trái sẽ được bỏ đi. Ví dụ, tổng điểm đếm được trong bài Baccarat là 15 sẽ được tính là 5 và 25 cũng được tính là 5.

Baccarat

Khi bắt đầu trò chơi, người chơi sẽ cược cho bên mà họ nghĩ bài baccarat sẽ thắng. Ngườ chơi sẽ phải chọn giữa Banker và Player. Để bắt đầu, hai lá bài sẽ được chia. Lá bài đầu tiên sẽ được chia cho player và lá thứ hai chia cho banker. Nếu cần đến luật chia lá bài thứ ba, lá bài thứ ba sẽ được chia cho cả player và banker.

Luật chia lá bài thứ ba cho Player trong bài baccarat

  • Nếu tổng điểm của player nhỏ hơn hoặc bằng 5, lá bài thứ ba sẽ được rút cho player.
  • Nếu cả player và banker có tổng là 8 hoặc 9 với hai lá bài đầu tiên, sẽ không có thêm lá bài nào được rút. Đây gọi là thắng tự nhiên.
  • Khi Player không rút lá bài thứ ba có nghĩa rằng điểm của banker bằng sáu hoặc hơn sáu. Mặt khác, nếu tổng điểm của banker bằng năm hoặc nhỏ hơn năm, banker sẽ rút thêm lá bài thứ ba.
  • Tuy nhiên, nếu player rút lá bài thứ ba, luật lá bài thứ ba của banker sẽ được áp dụng trong trò chơi.

Luật chia lá bài thứ ba cho Banker trong bài baccarat

  • Nếu tổng điểm của banker bằng 2 hoặc nhỏ hơn 2, banker sẽ rút lá bài thứ ba dù giá trị của lá bài thứ ba của player là bao nhiêu.
  • Nếu lá bài thứ ba của player là 8, banker không được rút thêm. Mặt khác, banker sẽ rút thêm bài nếu lá bài thứ ba nếu banker có tổng điểm là 3.
  • Nếu lá bài thứ ba của player là 0, 1, 8 hoặc 9, banker không rút lá bài thứ ba. Nếu không, banker sẽ rút lá bài thứ ba nếu banker có tổng điểm là 4.
  • Banker sẽ rút lá bài thứ ba nếu có tổng điểm là 5 và lá bài thứ ba của Player là 4, 5 , 6 hoặc 7.
  • Banker sẽ rút lá bài thứ ba nếu lá bài thứ ba của Player là 6 hoặc 7.
  • Khi banker có tổng điểm là 7, banker sẽ dừng lại không rút nữa.

Kết luận

Khi chơi bài Baccarat, biết được những điều cơ bản của trò chơi là điều rất quan trọng. Người chơi cần học để thắng được trò chơi cũng như trở thành một tay chơi baccarat xuất sắc trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *