GIỚI THIỆU

Casino Hold ‘Em đòi hỏi năm lá bài cần được sắp xếp dựa trên hand rankings của poker viet nam online. Với hand rankings, người chơi có thể biết tổ hợp lá bài nào có thể chiến thắng trong trò chơi. Trong trường hợp hand rakings giữa dealer và người chơi bằng nhau, thì tất cả lá bài sẽ được so sánh xem lá bài nào cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Tìm hiểu về thứ hạng so bài trong Poker viet nam online

Dưới đây là bảng thứ hạng bài áp dụng cho loại Poker viet nam online texas hold’em và các loại poker biến thể khác Omaha, Stud,…

Royal Flush

Là bộ 5 lá bài đồng chất, cao nhất từ 10 đến Át.

royal-flush

Straight Flush

Là sự kết hợp của 5 con bài đồng chất liên tiếp bất kì.

straight-flush

Four-card hand

Bộ bốn lá cùng màu với lá bài còn lại

four-hand

Full House

Đây là sự kết hợp giữa 5 lá bài bao gồm 1 đôi và một bộ 3 lá.

full-house

Flush

Là bộ 5 lá bài bất kì cùng chất

flush

Straight

Bộ 5 lá bài liên tiếp không bắt buộc phải cùng màu cùng chất.

straight

Three

Bộ 3 quân bài đồng chất kết hợp với 2 lá bài còn lại khác nhau.

three-hand

Two Pair

Gồm có 2 đôi bất kì

two-pair

One Pair

1 đôi bất kì

one-pair

High Card

Không tại được liên kết nào như trên, khi đó sẽ so sánh lá bài cao nhất rồi đến các lá bài tiếp theo trong 5 lá bài mà người chơi có.

high-card

KẾT LUẬN

Điều quan trọng cần lưu ý chính là hand rankings trong Casino Hold ‘Em Poker viet nam online. Nếu mục đích của bạn là để đánh bại các dealers, bạn cần học cách sắp xếp các lá bài của bạn để tạo thành tổ hợp tốt nhất trong trò chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *